Tulokset kiitosta


 • Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne."
  NEHEMIA 8:10
 • Joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua; joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden."
  PSALMIT 50:23
 • Autuas se kansa, joka tuntee juhlariemun, ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, Herra!
  PSALMIT 89:15
 • Ja niistä on kaikuva ylistyslaulu ja iloitsevaisten ääni. Minä enennän heidät, eivätkä he vähene; minä saatan heidät kunniaan, eivätkä he halvoiksi jää.
  JEREMIA 30:19
 • kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.
  Apostolien teot 2:47
 • Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
  Kirje filippiläisille 4:6
 • Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta.Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa.Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä.
  Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:10-12
 • Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä ja erottavat teidät yhteydestään ja herjaavat teitä ja pyyhkivät pois teidän nimenne ikäänkuin jonkin pahan - Ihmisen Pojan tähden.Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa; sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa; sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille.
  Evankeliumi Luukkaan mukaan 6:22, 23
 • Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman."
  Evankeliumi Johanneksen mukaan 16:33
 • Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden.
  Apostolien teot 5:41
 • Niinpä niin, oi ihminen, mutta mikä sinä olet riitelemään Jumalaa vastaan? Ei kaiketi tehty sano tekijälleen: "Miksi minusta tällaisen teit?"
  Kirje roomalaisille 9:20
 • murheellisina, mutta aina iloisina, köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä, mitään omistamatta, mutta kuitenkin omistaen kaiken.
  Toinen kirje korinttilaisille 6:10
 • Ei niin, että minä puutteen vuoksi tätä sanon; sillä minä olen oppinut oloihini tyytymään.
  Kirje filippiläisille 4:11
 • Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
  Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5:18
 • Sillä vankien kanssa te olette kärsineet ja ilolla pitäneet hyvänänne omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempi tavara, joka pysyy.
  Kirje heprealaisille 10:34
 • Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
  Ensimmäinen Pietarin kirje 1:8
 • Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",
  Ensimmäinen Pietarin kirje 3:14
 • vaan iloitkaa, sitä myöten kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. mutta jos hän kärsii kristittynä, älköön hävetkö, vaan ylistäköön sen nimensä tähden Jumalaa.
  Ensimmäinen Pietarin kirje 4:13, 16
 • Iloitkaa Herrassa ja riemuitkaa, te vanhurskaat, ja veisatkaa ilovirsiä, kaikki te oikeamieliset.
  PSALMIT 32:11
 • Riemuitkaa Herrassa, te vanhurskaat. Oikeamielisten on soveliasta häntä kiittää.
  PSALMIT 33:1
 • Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati minun suussani.
  PSALMIT 34:1
 • Ja minun kieleni julistakoon sinun vanhurskauttasi, sinun kiitostasi kaiken päivää.
  PSALMIT 35:28
 • Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Sela.
  PSALMIT 68:19
 • Minun suuni on täynnä sinun kiitostasi, täynnä sinun ylistystäsi kaiken päivää.
  PSALMIT 71:8
 • Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein,aamulla julistaa sinun armoasi ja yön tullen sinun totuuttasi
  PSALMIT 92:1, 2
 • Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä.
  PSALMIT 100:4
 • Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä.Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt,
  PSALMIT 103:1, 2
 • Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan.
  PSALMIT 107:8
 • Uhratkoot kiitosuhreja ja kertokoot riemuiten hänen töitään.
  PSALMIT 107:22
 • Auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty.
  PSALMIT 113:3
 • Kohottakaamme sydämemme ynnä kätemme Jumalan puoleen, joka on taivaassa.
  VALITUSVIRRET 3:41
 • Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."
  JONAH 2:9
 • puhuen keskenänne PSALMITeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle,kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
  Kirje efesolaisille 5:19, 20
 • Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.
  Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5:18
 • Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät.
  Kirje heprealaisille 13:15
 • "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret".
  Johanneksen ilmestys 19:5