Rehellisyys


  • Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa Kirje kolossalaisille 3:9
  • Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Kirje roomalaisille 12:17
  • Sillä me ahkeroitsemme sitä, mikä on hyvää ei ainoastaan Herran, vaan myös ihmisten edessä. Toinen kirje korinttilaisille 8:21
  • Väärä vaaka on Herralle kauhistus, mutta täysi paino on hänelle otollinen. Oikeamielisiä ohjaa heidän nuhteettomuutensa, mutta uskottomat hävittää heidän vilppinsä. SANANLASKUT 11:1, 3
  • Huulten rikkomus on paha ansa, mutta vanhurskas pääsee hädästä. Toden puhuja lausuu oikeuden, mutta väärä todistaja petoksen. SANANLASKUT 12:13, 17
  • Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. SANANLASKUT 28:13
  • Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. - Jaakobin kirje 5:16
  • vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vaella kavaluudessa emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan julkituomalla totuuden me suositamme itseämme jokaisen ihmisen omalletunnolle Jumalan edessä. Toinen kirje korinttilaisille 4:2