Krav landet - Claiming


 • Drag nu gennem Landet på Kryds og tværs, thi dig giver jeg det!"
  1 Mosebog 13:17
 • Jorden i Landet må I ikke sælge uigenkaldeligt; thi mig tilhører Landet, I er kun fremmede og indvandrede hos mig;
  3 Mosebog 25:23
 • Hver Plet, eders Fodsål betræder, skal tilhøre eder;
  5 Mosebog 11:24
 • Han førte mig ud i åbent Land, han frelste mig, thi han havde Behag i mig.
  2 Samuel 22:20
 • Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;
  Salme 2:8
 • men de råbte til HERREN i Nøden, han frelste dem at deres Trængslerog førte dem ad rette Vej, så de kom til beboet By.
  Salme 107:6, 7
 • men de råbte til HERREN i Nøden, han frelste dem at deres Trængslerog førte dem ad rette Vej, så de kom til beboet By.
  Esajas 30:21
 • Beder, så skal eder gives; søger, så skulle I finde; banker på, så skal der lukkes op for eder.
  Matthæus 7:7
 • Ved Tro adlød Abraham, da han blev kaldet, så han gik ud til et Sted, som han skulde tage til Arv; og han gik ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.
  Hebræerne 11:8
 • se, jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen du end går og føre dig tilbage til dette Land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad jeg har lovet dig!"
  1 Mosebog 28:15
 • Se, jeg sender en Engel foran dig for at vogte dig undervejs og føre dig til det Sted, jeg har beredt.
  2 Mosebog 23:20
 • Men gå nu og før Folket hen, hvor jeg har befalet dig at føre det hen; se, min Engel skal drage foran dig! Men til sin Tid vil jeg straffe dem for deres Synd!"
  2 Mosebog 32:34
 • Han svarede: "Skal mit Åsyn da vandre med, og skal jeg således føre dig til Målet?"
  2 Mosebog 33:14
 • Han svarede: "Skal mit Åsyn da vandre med, og skal jeg således føre dig til Målet?"
  5 Mosebog 28:6
 • og vandrede fra Folk til Folk, fra et Rige til et andet,tillod han ingen at volde dem Men, men tugted for deres Skyld Konger"Rør ikke mine Salvede, gør ikke mine Profeter ondt!"
  Salme 105:13-15
 • men de råbte til HERREN i Nøden, han frelste dem af deres Trængsler,skiftede Stormen til Stille, så Havets Bølger tav;og glade blev de, fordi det stilned; han førte dem til Havnen, de søgte.
  Salme 107:28-30
 • HERREN bevarer din Udgang og Indgang fra nu og til evig Tid!
  Salme 121:8
 • tager jeg Morgenrødens Vinger, fæster jeg Bo, hvor Havet ender,da vil din Hånd også lede mig der, din højre holde mig fast!
  Salme 139:9, 10
 • Selv går jeg frem foran dig, Hindringer jævner jeg ud; jeg sprænger Porte af Kobber og sønderhugger Slåer af Jern.Jeg giver dig Mulmets Skatte, Rigdomme gemt i Løn, så du kender, at den, der kaldte dig ved Navn, er mig, er HERREN, Israels Gud.
  Esajas 45:2, 3
 • derfor skal du sige: Så siger den Herre HERREN: Ja, jeg har ført dem langt bort blandt Folkene og spredt dem i Landene, og kun i ringe Måde var jeg dem en Helligdom i de Lande, hvor de kom hen.
  Ezekiel 11:16