Råb til ham og han vil svare


  • Salme 9:10 og de stoler på dig, de, som kender dit Navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, HERRE.
  • Salme 34:17 når de skriger, hører HERREN og frier dem af al deres Trængsel.
  • Salme 86:7 På Nødens Dag påkalder jeg dig, thi du svarer mig.
  • Salme 91:15 kalder han på mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære:
  • Salme 145:18, 19 Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder på ham i Sandhed. Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Råb og frelser dem,