Ærlighed


  • Lyver ikke for hverandre, da I have afført eder det gamle Menneske med dets Gerninger Kolossensern 3:9
  • Betaler ikke nogen ondt for ondt; lægger Vind på, hvad der er godt for alle Menneskers Åsyn! Romerne 12:17
  • thi vi lægge Vind på, hvad der er godt ikke alene i Herrens, men også i Menneskers Øjne. 2 Korinterne 8:21
  • Falske Vægtskåle er HERREN en gru, fuldvvægtigt Lod er efter hans Sind. Retsindiges Uskyld leder dem trygt, troløses falskhed lægger dem øde. Ordsprogene 11:1, 3
  • I Læbernes Brøde hildes den onde, den retfærdige undslipper Nøden.Den sanddru fremfører, hvad der er ret, det falske Vidne kommer med Svig. Ordsprogene 12:13, 17
  • At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Nåde. Ordsprogene 28:13
  • Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I må blive helbredte; en retfærdigs Bøn formår meget, når den er alvorlig. - Jakob 5:16
  • men vi have frasagt os de skammelige Smugveje, så vi ikke vandre i Træskhed, ej heller forfalske Guds Ord, men ved Sandhedens Åbenbarelse anbefale os til alle Menneskers Samvittighed for Guds Åsyn. 2 Korinterne 4:2