Udholdenhed


 • Mærk dig, hvorledes dit Småkvæg ser ud, hav Omhu for dine Hjorde;
  Ordsprogene 27:23
 • Udlændinge skal bygge dine Mure, og tjene dig skal deres Konger;
  Esajas 60:10
 • Thi så siger den Herre HERREN: Se, jeg vil selv spørge efter min Hjord og tage mig af den.
  Ezekiel 34:11
 • Han siger atter anden Gang til ham: "Simon, Johannes's Søn, elsker du mig?" Han siger til ham: "Ja, Herre! du ved, at jeg har dig kær." Han siger til ham: "Vær Hyrde for mine Får!"
  Johannes 21:16
 • Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav Vækst.Så er da hverken den noget, som planter, ikke heller den, som vander, men Gud, som giver Vækst.
  1 Korinterne 3:6, 7
 • Efter den Guds Nåde, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpå. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpå!
  1 Korinterne 3:10
 • Når vi have sået eder de åndelige Ting, er det da noget stort, om vi høste eders timelige?
  1 Korinterne 9:11
 • Men dette siger jeg: Den, som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, som sår med Velsignelser, skal også høste med Velsignelser.
  2 Korinterne 9:6
 • og hvad du har hørt af mig for mange Vidner, betro det til trofaste Mennesker, som kunne være dygtige også til at lære andre.
  2 Timoteus 2:2
 • Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;
  1 Peter 5:2