Giver


 • I have modtaget det for intet, giver det for intet!
  Matthæus 10:8
 • Nægt ikke den trængende Hjælp, når det står i din Magt at hjælpe;
  Ordsprogene 3:27
 • giver, så skal der gives eder. Et godt, knuget, rystet, topfuldt Mål skulle de give i eders Skød; thi med hvad Mål I måle, skal der tilmåles eder igen."
  Lukas 6:38
 • Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,og en af eder siger til dem: Går bort i Fred, varmer eder og mætter eder, men I ikke give dem det, som hører til Legemets Nødtørst, hvad gavner det?Ligeså er også Troen, dersom den ikke har Gerninger, død i sig selv.
  Jakob 2:15-17
 • En strør om sig og gør dog Fremgang, en anden nægter sig alt og mangler.Gavmild Sjæl bliver mæt; hvo andre kvæger, kvæges og selv.
  Ordsprogene 11:24, 25
 • Giv den, som beder dig, og vend dig ikke fra den, som vil låne af dig.
  Matthæus 5:42
 • Thi der vil aldrig mangle fattige i Landet; derfor byder jeg dig Du skal villigt lukke din Hånd op for din nødlidende og fattige Broder i dit Land.
  5 Mosebog 15:11
 • Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;
  Ordsprogene 3:9, 10
 • Hvo Øret lukker for Småmands Skrig, skal råbe selv og ikke få Svar.
  Ordsprogene 21:13
 • Bring hele Tienden tiI Forrådshuset, så der kan være Mad i mit Hus; sæt mig på Prøve dermed, siger Hærskarers HERRE, om jeg da ikke åbner eder Himmelens Sluser og udøser Velsignelse over eder i Overmål.
  Malakias 3:10
 • Men når du giver Almisse, da lad din venstre Hånd ikke vide, hvad din højre gør,for at din Almisse kan være i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig.
  Matthæus 6:3, 4
 • Og Kongen skal svare og sige til dem: Sandelig, siger jeg eder: Hvad I have gjort imod een af disse mine mindste Brødre, have I gjort imod mig.
  Matthæus 25:40
 • Men dette siger jeg: Den, som sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, som sår med Velsignelser, skal også høste med Velsignelser.Enhver give, efter som han har sat sig for i sit Hjerte, ikke fortrædeligt eller af Tvang; thi Gud elsker en glad Giver.Men Gud er mægtig til at lade al Nåde rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,som der er skrevet: "Han spredte ud, han gav de fattige, hans Retfærdighed bliver til evig Tid."Men han, som giver "Sædemanden Sæd og Brød til at spise," han vil også skænke og mangfoldiggøre eders Udsæd og give eders Retfærdigheds Frugter Vækst,så I blive rige i alle Måder til al Gavmildhed, hvilken igennem os virker Taksigelse til Gud.Thi denne Offertjenestes Ydelse ikke alene afhjælper de helliges Trang, men giver også et Overskud ved manges Taksigelser til Gud,
  2 Korinterne 9:6-12