Tilgivelse og Bitterhed


 • Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader også forlade eder;men forlade I ikke Menneskene deres Overtrædelser, vil eders Fader ikke heller forlade eders Overtrædelser.
  Matthæus 6:14, 15
 • Men Jesus sagde: "Fader! forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre."
  Lukas 23:34
 • Da sagde Jesus: "Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!"
  Johannes 8:11
 • Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.
  Esajas 43:25
 • Salige ere de barmhjertige, thi dem skal vises Barmhjertighed.
  Matthæus 5:7
 • Thi jeg vil være nådig imod deres Uretfærdigheder og ikke mere ihukomme deres Synder."
  Hebræerne 8:12
 • Da trådte Peter frem og sagde til ham: "Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, når han synder imod mig? mon indtil syv Gange?"Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.
  Matthæus 18:21, 22
 • Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.
  1 Johannes 1:9
 • Så langt som Østen er fra Vesten, har han fjernet vore Synder fra os.
  Salme 103:12
 • Du må ikke hævne dig eller gemme på Vrede mod dit Folks Børn, du skal elske din Næste som dig selv. Jeg er HERREN!
  3 Mosebog 19:18
 • Du viser dig from mod den fromme, retsindig mod den retsindige,
  Salme 18:25
 • thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig på Nåde mod alle, der påkalder dig.
  Salme 86:5
 • Godhed og Troskab vige ej fra dig, bind dem som Bånd om din Hals, skriv dem på dit Hjertes Tavle!Så finder du Nåde og Yndest i Guds og Menneskers Øjne.
 • Således skal også min himmelske Fader gøre mod eder, om I ikke af Hjertet tilgive, enhver sin Broder."
  Matthæus 18:35
 • Og når I stå og bede, da forlader, dersom I have noget imod nogen, for at også eders Fader, som er i Himlene, må forlade eder eders Overtrædelser.
  Markus 11:25
 • Og dømmer ikke, så skulle I ikke dømmes; fordømmer ikke, så skulle I ikke fordømmes; forlader, så skal der forlades eder;
  Lukas 6:37
 • Men vorder velvillige imod hverandre, barmhjertige, tilgivende hverandre, ligesom jo Gud har tilgivet eder i Kristus.
  Efeserne 4:32
 • så I bære over med hverandre og tilgive hverandre,dersom nogen har Klagemål imod nogen; ligesom Kristus tilgav eder, således også I!
  Kolossensern 3:13
 • og ser til, at ikke nogen går Glip af Guds Nåde, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;
  Hebræerne 12:15