Hvile i Herren


 • Han svarede: "Skal mit Åsyn da vandre med, og skal jeg således føre dig til Målet?"
  2 Mosebog 33:14
 • "Sig til Karlen, at han skal gå i Forvejen! Men bliv du stående et Øjeblik, så vil jeg kundgøre dig Guds Ord!"
  1 Samuel 9:27
 • "Lad os befæste disse Byer og omgive dem med Mure og Tårne, Porte og Portslåer, medens vi endnu har Landet i vor Magt, thi vi har søgt HERREN vor Gud; vi har søgt ham, og han har ladet os have Ro til alle Sider!" Så byggede de, og Lykken stod dem bi.
  Anden Krønikebog 14:7
 • Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter på eders Leje og ti! - Sela.
  Salme 4:4
 • Bi på HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi på HERREN!
  Salme 27:14
 • Vær stille for HERREN og bi på ham, græm dig ej over den, der har Held, over den, der farer med Rænker.
  Salme 37:7
 • Jeg biede troligt på Herren, han bøjede sig til mig, og hørte mit Skrig.
  Salme 40:1
 • Hold inde og kend, at jeg er Gud, ophøjet blandt Folkene, ophøjet på Jorden!
  Salme 46:10
 • Kast din Byrde på HERREN, så sørger han for dig, den retfærdige lader han ikke i Evighed rokkes.
  Salme 55:22
 • stol på ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. - Sela.
  Salme 62:8
 • hvis Sind er fast, som vogter på Fred, thi det stoler på dig.
  Esajas 26:3
 • Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke.
  Esajas 30:15
 • Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.
  Esajas 32:17
 • ny Kraft får de, der bier på HERREN, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.
  Esajas 40:31
 • Velsignet være den Mand, som stoler på HERREN, og hvis Tillid HERREN er.
  Jeremias 17:7
 • Thi jeg ved, hvilke Tanker jeg tænker om eder, lyder det fra HERREN, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, at jeg må give eder Fremtid og Håb.
  Jeremias 29:11
 • Dem, der bier på HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;det er godt at håbe i Stilhed på HERRENs Frelse,
  Klagesangene 3:25, 26
 • Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle.Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let."
  Matthæus 11:28-30
 • og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.
  Filipperne 4:7
 • thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis på, at han er mægtig til at vogte på den mig betroede Skat til hin Dag.
  2 Timoteus 1:12
 • Kaster al eders Sørg på ham, thi han har Omsorg for eder.
  1 Peter 5:7