Dobro se naspavati


  • JOB 11:18,19 U uzdanju svom živjet ćeš sigurno i zaštićen počivat ćeš u miru. Kad legneš, nitko te buniti neće; mnogi će tvoju tražiti naklonost.
  • Psalmi 3:5 Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži.
  • Psalmi 4:8 Čim legnem, odmah u miru i usnem, jer mi samo ti, o Jahve, daješ miran počinak.
  • Psalmi 91:5Nećeš se bojati strašila noćnoga ni strelice što leti danju,
  • Mudre Izreke 3:24 Kad legneš, nećeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko ćeš snivati.