Mudrost i donošenje odluka


 • U svojoj me pravdi vodi poradi mojih dušmana, svoj put mi poravnaj pred očima.
  Psalmi 5:8
 • DALET Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama! HE Istinom me svojom vodi i pouči me, jer ti si Bog, moj Spasitelj: $VAU u tebe se pouzdajem svagda.
  Psalmi 25:4, 5
 • JOD On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.
  Psalmi 25:9
 • Nauči me, Jahve, putu svojemu, ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih.
  Psalmi 27:11
 • Učit ću te, put ti kazat' kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom.
  Psalmi 32:8
 • MEM Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mio mu je put njegov.
  Psalmi 37:23
 • vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju.
  Psalmi 73:24
 • Otvori oči moje da gledam divote tvoga Zakona!
  Psalmi 119:18
 • NUN Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.
  Psalmi 119:105
 • Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bezazlene urazumljuje.
  Psalmi 119:130
 • Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem.
  Psalmi 143:8
 • Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.
  Mudre Izreke 3:5, 6
 • da te vode kada hodiš, da te čuvaju kada spavaš i da te razgovaraju kad se probudiš.
  Mudre Izreke 6:22
 • I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: "To je put, njime idite", bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo.
  Izaija 30:21
 • Vodit ću slijepce po cestama, uputit' ih putovima. Pred njima ću tamu u svjetlost obratit', a neravno tlo u ravno. To ću učiniti i neću propustiti.
  Izaija 42:16
 • Gospod Jahve dade mi jezik vješt da znam riječju krijepiti umorne. Svako jutro on mi uho budi da ga slušam kao učenici.
  Izaija 50:4
 • Jahve će te vodit' bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit' kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši.
  Izaija 58:11
 • Znam, Jahve, da put čovjeka nije u njegovoj vlasti, da čovjek koji hodi ne može upravljati korake svoje!
  Jeremija 10:23
 • Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam! Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac."
  Jeremija 31:9B
 • Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju.
  2 Korinčanima 5:7
 • Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.
  Jevrejima 4:12
 • jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom; tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Jer Jahve daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
  Mudre Izreke 2:3 , 5, 6
 • Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti.
  Mudre Izreke 16:1
 • Zli ljudi ne razumiju pravice, a koji traže Jahvu, razumiju sve.
  Mudre Izreke 28:5
 • Na njemu će duh Jahvin počivat', duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju,
  Izaija 11:2 , 3
 • Ovoj četvorici dječaka dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevaše viđenja i sne.
  Daniel 1:17
 • Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se.
  Jakovljeva 1:5
 • Objavi mi jutrom dobrotu svoju jer se uzdam u tebe. Put mi kaži kojim ću krenuti jer k tebi dušu uzdižem.
  Psalmi 143:8
 • Nauči me da vršim volju tvoju jer ti si Bog moj. Duh tvoj dobri nek' me po ravnu putu vodi! Zbog imena svog, Jahve, poživi me, zbog svoje pravednosti dušu mi izvedi iz tjeskobe!
  Psalmi 143:10 , 11
 • kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli;
  Mudre Izreke 1:5
 • Luđaku se čini pravim njegov put, a mudar čovjek sluša savjete.
  Mudre Izreke 12:15B
 • Ne uspijevaju nakane kad nema vijećanja, a ostvaruju se gdje je mnogo savjetnika.
  Mudre Izreke 15:22
 • Slušaj savjet i primaj pouku, kako bi naposljetku postao mudar.
  Mudre Izreke 19:20
 • Naumi se provode savjetom: zato dobro razmisli pa vodi boj!
  Mudre Izreke 20:18
 • Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
  Mudre Izreke 24:6
 • Ne sudite po vanjštini, nego sudite sudom pravednim!"
  Ivan 7:24
 • A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena.
  Jakovljeva 3:17
 • Evo treći put idem k vama. Svaka presuda neka počiva na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.
  2 Korinčanima 13:1B