Mir


 • A ti ćeš k ocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen.
  Postanak 15:15
 • Jahve narodu svom daje jakost, Jahve narod svoj mirom blagoslivlje.
  Psalmi 29:11
 • Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi!
  Psalmi 34:14
 • Zemlju će posjedovati krotki, obilje mira oni će uživat'.
  Psalmi 37:11
 • Promatraj čestita i gledaj neporočna: mirotvorac ima potomstvo.
  Psalmi 37:37
 • Koji tvoj Zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.
  Psalmi 119:165
 • Kada o miru govorim, oni sile na rat.
  Psalmi 120:7
 • Kad su Jahvi mili putovi čovječji, i neprijatelje njegove miri s njim.
  Mudre Izreke 16:7
 • Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje; vrijeme rata i vrijeme mira.
  Propovjednik 3:8
 • Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.
  Izaija 9:6
 • čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda.
  Izaija 26:3
 • Mir će biti djelo pravde, a plod pravednosti - trajan pokoj i uzdanje.
  Izaija 32:17
 • Svi će ti sinovi Jahvini biti učenici, i velika će biti sreća djece tvoje.
  Izaija 54:13
 • Da, s radošću ćete otići i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati.
  Izaija 55:12
 • "Nema mira grešnicima!" govori Bog moj.
  Izaija 57:21
 • Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice. Iskrivili su svoje putove, tko njima kreće mira ne poznaje.
  Izaija 59:8
 • I olako liječe ranu naroda moga, vičući: 'Mir! Mir!' Ali mira nema.
  Jeremija 6:14
 • Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - riječ je Jahvina - naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.
  Jeremija 29:11
 • Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira.
  Jeremija 33:6
 • Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!
  Ezekiel 7:25
 • Nema izraelskih proroka koji Jeruzalemu proricahu i koji mu mir vidješe kad mira ne bijaše.' Tako govori Jahve Gospod."
  Ezekiel 13:16
 • Zbog njegove lukavosti prijevara će uspijevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svome srcu, iz čista mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali će - ne rukom - biti skršen.
  Daniel 8:25
 • Iznenada će upasti u bogate pokrajine i postupat će kako nisu postupali njegovi očevi ni očevi njegovih otaca, rasipajući među svoje plijen, pljačku i bogatstvo, smišljat će osnove protiv tvrdih gradova, ali samo za neko vrijeme.
  Daniel 11:24
 • Gledajte, preko gora hrli glasnik, on naviješta: "Spasenje!" Svetkuj svoje blagdane, Judo, ispuni svoje zavjete, jer Belijal više neće prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt.
  Nahum 1:15
 • A moj Savez s njim, to bijaše život i mir - ja sam mu ih dao: bijaše to strah - i on me se bojao, Imena se moga plašio.
  Malahija 2:5
 • Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
  Matej 5:9
 • Bude li kuća dostojna, neka mir vaš siđe na nju. Ne bude li dostojna, neka se mir vaš k vama vrati.
  Matej 10:13
 • "Ne mislite da sam došao mir donijeti na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir, nego mač.
  Matej 10:34
 • On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha.
  Marko 4:39
 • On joj reče: "Kćeri, vjera te tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!"
  Marko 5:34
 • Dobra je sol. Ali ako sol postane neslana, čime ćete nju začiniti? Imajte sol u sebi, a mir među sobom!"
  Marko 9:50
 • da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira."
  Luka 1:79
 • "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"
  Luka 2:14
 • A on reče ženi: "Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!"
  Luka 7:50
 • U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!'
  Luka 10:5
 • Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir."
  Luka 14:32
 • "Blagoslovljen Kralj, Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Na nebu mir! Slava na visinama!"
  Luka 19:38
 • Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: "Mir vama!"
  Luka 24:36
 • Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.
  Ivan 14:27
 • To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite - ja sam pobijedio svijet!"
  Ivan 16:33
 • svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.
  Rimljanima 1:7
 • razvaline i nevolja na njinim su putima, put mira oni ne poznaju, straha Božjega nemaju pred očima.
  Rimljanima 3:16-18
 • Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:
  Rimljanima 5:1
 • težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.
  Rimljanima 8:6
 • A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.
  Rimljanima 10:15
 • Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!
  Rimljanima 12:18
 • Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.
  Rimljanima 14:17
 • Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!
  Rimljanima 14:19
 • A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.
  Rimljanima 15:13
 • Bog mira sa svima vama! Amen.
  Rimljanima 15:33
 • Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
  1 Korinčanima 1:3
 • Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
  1 Korinčanima 7:15
 • jer Bog nije Bog nesklada, nego Bog mira. Kao u svim Crkvama svetih, žene na Sastancima neka šute.
  1 Korinčanima 14:33
 • Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
  2 Korinčanima 13:11
 • Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista,
  Galačanima 1:3
 • A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega - mir i milosrđe!
  Galačanima 6:16
 • Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost,
  Galačanima 5:22
 • Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
  Efežanima 2:14,15
 • trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira!
  Efežanima 4:3
 • potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
  Efežanima 6:15
 • Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni - to činite i Bog mira bit će s vama!
  Filipljanima 4:9
 • i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
  Kološanima 1:20
 • I mir Kristov neka upravlja srcima vašim - mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!
  Kološanima 3:15
 • Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:
  1 Solunjanima 5:4
 • A mladenačkih se strastvenosti kloni! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina.
  2 Timoteju 2:22
 • Nastojte oko mira sa svima! I oko posvećenja bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina!
  Jevrejima 12:14
 • A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa,
  Jevrejima 13:20
 • Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
  James 3:18
 • zla nek se kloni, a čini dobro, mir neka traži i za njim ide:
  1 Petrova 3:11
 • I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.
  Otkrivenje 6:4