Pobačaj


  • Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga. Psalmi 139:16
  • Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. Postanak 1:27
  • Evo: sinovi su Jahvin dar, plod utrobe njegova je nagrada. Psalmi 127:3
  • Jer ti si moje stvorio bubrege, satkao me u krilu majčinu. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Psalmi 139:13-15
  • Zar nas oba on ne stvori u utrobi i jednako sazda u krilu majčinu? Job 31:15
  • "Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka svim narodima postavih te." Jeremija 1:5