Ljubav


 • A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav - to troje - ali najveća je među njima ljubav.
  1 Korinčanima 13:13
 • A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."
  Matej 22:37-40
 • Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
  Ivan 3:16
 • Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha!
  1 Petrova 4:8
 • Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću. Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce - kako ljubav Božja ostaje u njemu? Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom.
  1 Ivan 3:16-18
 • Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
  1 Ivan 4:7,8
 • Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!
  Galačanima 5:14
 • "Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.
  Ivan 14:15
 • A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'"
  Matej 25:40b
 • "Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci."
  Matej 7:12
 • te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega - ljubav! To je sveza savršenstva.
  Kološanima 3:13,14
 • Sve vaše neka bude u ljubavi!
  1 Korinčanima 16:14
 • Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
  Ivan 15:13
 • Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.
  1 Ivan 4:19
 • Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
  Rimljanima 8:38,39
 • Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.
  Ivan 13:34
 • Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati." Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?" Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
  Ivan 14:21-24
 • Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!
  Rimljanima 12:9
 • Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
  1 Ivan 4:11
 • I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.
  1 Ivan 4:21