ቃል

0:00
0:00

 • አንተ እንዳልበድል፥ ቃልህን በልቤ ሰወርሁ።
  መዝሙረ ዳዊት 119:11
 • የቃልህ ፍቺ ያበራል፥ ሕፃናትንም አስተዋዮች ያደርጋል።
  መዝሙረ ዳዊት 119:130
 • እርሱም መልሶ። ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፎአል አለው።
  የማቴዎስ ወንጌል 4:4
 • ሰማይና ምድር ያልፋሉ፥ ቃሌ ግን አያልፍም።
  የማቴዎስ ወንጌል 24:35
 • በመጀመሪያው ቃል ነበረ፥ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፥ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ። ...ቃልም ሥጋ ሆነ፤ ጸጋንና እውነትንም ተመልቶ በእኛ አደረ፥ አንድ ልጅም ከአባቱ ዘንድ እንዳለው ክብር የሆነው ክብሩን አየን።
  የዮሐንስ ወንጌል 1:1,14
 • ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው፤ ሥጋ ምንም አይጠቅምም፤ እኔ የነገርኋችሁ ቃል መንፈስ ነው ሕይወትም ነው።
  የዮሐንስ ወንጌል 6:63
 • እናንተ ስለ ነገርኋችሁ ቃል አሁን ንጹሐን ናችሁ፤
  የዮሐንስ ወንጌል 15:3
 • የእውነትን ቃል በቅንነት የሚናገር የማያሳፍርም ሠራተኛ ሆነህ፥ የተፈተነውን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ።
  2ኛ ወደ ጢሞቴዎስ 2:15
 • የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና፥ የሚሠራም፥ ሁለትም አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው፥ ነፍስንና መንፈስንም ጅማትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል፥ የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል፤
  ወደ ዕብራውያን 4:12
 • ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደ ሆነ፥ ለመዳን በእርሱ እንድታድጉ አሁን እንደ ተወለዱ ሕፃናት ተንኰል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ።
  1ኛ የጴጥሮስ መልእክት 2:3